Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chất làm đặc (Thickener)

CARBOMER 940 (CHẤT TẠO ĐẶC)

12,000

Chất làm đặc (Thickener)

GREENGUM (CHẤT TẠO GEL)

15,000