Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chất làm đặc (Thickener)

CETYL ALCOHOL (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP CANDELILLA (CANDELILLA WAX)

12,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP ONG TRẮNG (BEESWAX)

9,000