Hiển thị tất cả 3 kết quả

Dung môi hòa tan ( solvent)

CHẤT HÒA TAN GREEN@SUN

42,000

Chất nhũ hóa (emulsifiers)

POLYSORBATE 20

20,000

Chất nhũ hóa (emulsifiers)

POLYSORBATE 80

23,000