Hiển thị tất cả 9 kết quả

Chất làm đặc (Thickener)

CARBOMER 940 (CHẤT TẠO ĐẶC)

12,000

Chất làm đặc (Thickener)

CETEARETH 20 (CHẤT NHŨ HÓA)

13,000

Chất làm đặc (Thickener)

CETYL ALCOHOL (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000

Chất làm đặc (Thickener)

CHẤT TẠO ĐẶC CMC

30,000

Chất làm đặc (Thickener)

GREENGUM (CHẤT TẠO GEL)

15,000

Chất làm đặc (Thickener)

NHŨ HÓA LẠNH GREEN@EM37

25,000

Chất làm đặc (Thickener)

PEG 150 (SÁP HỖ TRỢ TẠO ĐẶC)

20,000

Chất làm đặc (Thickener)

STEARIC ACID (SÁP TRỨNG CÁ)

8,000

Chất làm đặc (Thickener)

XANTHAN GUM (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000