Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chất làm đặc (Thickener)

CETEARETH 20 (CHẤT NHŨ HÓA)

13,000

Chất làm đặc (Thickener)

CETYL ALCOHOL (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000

Dầu nền bơ sáp

RESIN SÁP

20,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP CANDELILLA (CANDELILLA WAX)

12,000

Nguyên liệu thiên nhiên

SÁP CARNAUBA (CARNAUBA WAX)

12,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP ĐẬU NÀNH (SOY WAX)

9,000

Chất nhũ hóa (emulsifiers)

SÁP NHŨ HÓA CHỐNG TRÔI

20,000

Chất nhũ hóa (emulsifiers)

SÁP NHŨ HÓA MỀM MƯỢT

14,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP ONG TRẮNG (BEESWAX)

9,000

Chất làm đặc (Thickener)

STEARIC ACID (SÁP TRỨNG CÁ)

8,000