Hiển thị tất cả 4 kết quả

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP CANDELILLA (CANDELILLA WAX)

12,000

Nguyên liệu thiên nhiên

SÁP CARNAUBA (CARNAUBA WAX)

12,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP ĐẬU NÀNH (SOY WAX)

9,000

Dầu nền / bơ / sáp

SÁP ONG TRẮNG (BEESWAX)

9,000