Hiển thị tất cả 12 kết quả

Chất làm đặc (Thickener)

CARBOMER 940 (CHẤT TẠO ĐẶC)

12,000

Chất làm đặc (Thickener)

CETEARETH 20 (CHẤT NHŨ HÓA)

13,000

Chất làm đặc (Thickener)

CETYL ALCOHOL (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000

Chất làm đặc (Thickener)

CHẤT TẠO ĐẶC CMC

30,000

Chất làm đặc (Thickener)

COSMAGEL 305

25,000

Chất làm đặc (Thickener)

GREENGUM (CHẤT TẠO GEL)

15,000

Chất hút / giữ ẩm ( Humectant)

HYALURONIC ACID (HA)

220,000

Chất làm đặc (Thickener)

MUTICARE HA 40KC

40,000

Chất làm đặc (Thickener)

NHŨ HÓA LẠNH GREEN@EM37

25,000

Chất làm đặc (Thickener)

PEG 150 (SÁP HỖ TRỢ TẠO ĐẶC)

20,000

Chất làm đặc (Thickener)

STEARIC ACID (SÁP TRỨNG CÁ)

8,000

Chất làm đặc (Thickener)

XANTHAN GUM (CHẤT LÀM ĐẶC)

10,000