Hiển thị tất cả 12 kết quả

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU BẠC HÀ

30,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU BƯỞI XANH

38,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU CAM NGỌT

30,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU HOA HỒNG

103,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU HOA LÀI

120,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU HƯƠNG THẢO

60,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU LAVENDER

60,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU NGHỆ

45,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU NGỌC LAN TÂY

45,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU QUẾ

35,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU SẢ CHANH

30,000

Nguyên liệu dưỡng da

TINH DẦU TRÀM TRÀ

45,000