POLYSORBATE 80

35,000

Polysorbate 80 giúp đồng nhất nước và dầu trong các công thức Mỹ phẩm, ngoài ra nó cũng được biết tới như là một chất bảo quản tự nhiên an toàn cho sản phẩm.

Polysorbate 80 cũng được sử dụng như một bề mặt trong xà phòng và mỹ phẩm, hoặc một solubilizer chẳng hạn như trong một nước súc miệng. Các lớp mỹ phẩm của polysorbate 80 có thể có tạp chất nhiều hơn cấp thực phẩm.

Gía bán:

50ml:   35,000 đ