HOẠT CHẤT EDTA

15,000

Hoạt chất EDTA là viết tắt của Ethylene Diamine Tetraacetic Acid, là một axit hữu cơ mạnh, nó mạnh hơn 1000 lần so với axit acetic. EDTA được tổng hợp từ Ethylene Diamine (C2H4(NH2)2), formol (HCHO) và gốc Cyanide (HCN hoặc NaCN)

Trong cấu trúc Hoạt chất EDTA chứa 2 nhóm amin đó là NH2 và 4 gốc carboxyl COOH. EDTA được xem là hoạt chất được dùng trong mỹ phẩm để cô lập các ion kim loại nặng, tạo sự ổn định đồng thời giúp sản phẩm không bị tác động bởi phản ứng hóa học giữa kim loại cũng như các hoạt chất khác.

Gía bán Hoạt chất EDTA:

10g:   15.000

25g:   25,000